کمپین 1000


امشب ، بیهوا، هوا کمی سردتر شده است.بخاری را زیاد میکنم. پسرکم کنار من خوابیده، نگاهش میکنم پتویش را پس زده است.

دستم را روی ساق پای لختش میگذارم، یخ کرده! ذهنم هراسان روی جغرافیا سر میخورد تلپی می افتد کنار پسرکان بی مادر شده تنها! چشم به راه اولیه های زندگی، کنار مادرکان غصه دار، یخ زده وتنها که خواب ندارند که حتی خواب فرزندان پر کشیده شان را ببینند.
کنار قامت خمیده از درد پدری که کاخ آرزویش، حاصل سالها تلاشش، رو زمین فرو ریخته، روی امیدهای زندگیش ، توی چشمش میخوانم: میگویدعزیزانم را پس بده.

آنجا غم است این روزها،غصه است. آوار احساس های بد است. آن مردم بی سرپناهند، آن مردم نگرانند، غمگین اند.

این روزها عشق به سمتشان روانه میکنیم. مردم سنگ تمام گذاشته اند و میگذارند. مثل روزهای جنگ. مثل دوران تاریک گلوله هایی که کرمانشاه جلویشان ایستاد، و قد خم نکرد.

نکند این روزها بگذرد یادمان برود، حال و هوای بحران تمام شود،شورمان تمام شود، آن مردم بی سرپناه باقی بمانند. با خانه های خراب. با عزیزانی که نیستند و با قلب های شکسته. حواسمان باشد تا کرمانشاه ، کرمانشاه نشده دست برنداریم.

هموطن عزیز، اگر هر ایرانی تنها 1000 تومان برای کمک رسانی به عزیزان داغ دیده کرمانشاه پرداخت کند، جمعا مبلغ 70 میــلیــارد تومــان جمع آوری خواهد شد

پس بیا تا از کمک به همنوع و هموطن خود دریغ نکنیم.
انتشار مطلب


از شما خواننده عزیز دعوت می کنیم به کمپین 1000 بپیوندید و با انتشار مطالب کانال های زیر در راستای انتشار این عمل زیبا و انسان دوستانه و فرهتگ سازی به ما کمک کنید :  :   camp_1000
  :   Hezar_Toman


روش های کمک رسانی


با استفاده از کد دستوری #1*780*


شماره کارت با نام صادق زیبا کلام : 6037991350962498


شماره کارت های مرتبط با علی دایی:
۱- ۶۰۳۷۹۹۱۷۵۲۳۱۴۹۹۱
۲- ۶۰۳۷۹۹۱۷۵۲۳۱۵۰۱۴
به نام خانوم ها مهدیه شیشگر و شیرین مجیدی


شماره کارت با نام جمعیت امداد امام علی (ع) : 6104337905324602